4+4+4 sistemine geçişle beraber 66 ayını dolduran çocukların zorunlu okul çağı kapsamına alınmasıyla beraber okul olgunluğu konusu ailelerin bir numaralı gündemi oldu.

Bilindiği üzere 4+4+4 Sisteminde çocukların okula başlama yaşı 66 ay olarak belirlenmişti.  Yapılan değişiklikle ayrıca aileler 66  aydan öncede (60 aydan sonra) kendi talepleriyle çocuklarını 1. sınıfa kaydettirebilmelerinin önü açıldı.. 60 – 66 ay arasındaki çocukların okula uygun olup olmadıkları bir çok velinin cevap beklediği bir soru. Çünkü okul olgunluğu düzeyinde olmayan bir çocuğun 1. sınıfta yaşayabileceği çeşitli sıkıntılar var.

Uzmanlar okul olgunluğunu, “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” olarak tanımlıyor.

Okul olgunluğuna erişmemiş bir çocuk okul ortamının kendisinden beklentilerini yerine getiremediğinde okula karşı olumsuz duygular ve negatif  bir tutum geliştirecektir. Bu yönüyle okul olgunluğu gelişimin hızlı olduğu bu dönemde hem oryantasyon açısından hem de çocukların çeşitli mukayeselere tabi tutulması yönüyle hayati bir önem taşır. 60 ay sonrası çocukların 1. Sınıfa kaydettirilmeleri ailelerin kararına bırakılmış. Özellikle 60 ay çocuğuna sahip olup kararsız kalan aileler çocuklarının okul olgunluğu için bir uzman görüşüne başvurmalıdır.

Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?

Bir çocuğun okul olgunluğunda olup olmadığını çeşitli gözlem sonuçları, zeka &gelişim  testleri  ve performans belirleme araçları kullanılarak değerlendirilir.  Elde edilen veriler ışığında çocuğun gelişim seyrinin kronolojik yaşına uygunluğu belirlenir. Bu çerçevede ;

ZİHİNSEL GELİŞİM

Çocuğun kronolojik (Gerçek yaşı) ve zihinsel gelişimi belirlenir. Görsel ve işitsel algılamada yaşına göre düzeyi incelenir. Duyu organlarının yeterince gelişip gelişmediği değerlendirilir. Bu yöntemde en çok başvurduğumuz veri toplama araçları Gelişim tarama ve zeka testleridir.

DİL GELİŞİMİ

Okul yaşantıları için en önemli gelişim alanlarından birisi de dildir. Akıcı konuşamayan, düşündüklerini olması gereken düzeyde ifade edemeyen çocuklar eğitim – öğretim faaliyetlerine uyumda zorluk yaşayabilirler. Dil gelişiminin olması gereken düzeyde olması okul olgunluğu için olmazsa olmazlardandır.

MOTOR GELİŞİMİ

Okul olgunluğu olan bir çocuk; vücut hareketlerine hakimdir. Gösterilen hareketleri yapabilir. Özellikle kalemi tutup yazabilecek ince kas gelişimine sahiptir. Bu özellikleri olmadan çocuğun okul yaşantılarına uyum sağlaması güç olur.

Bunlarla beraber duygusal gelişim, sosyal iletişim becerileri, dikkat algı, göz el koordinasyonu, öz bakım vb… açılardan çocukların okul olgunluğunda olup olmadıkları değerlendirilir.

Kurumumuzda Okul olgunluğunu ölçmek amacıyla Stanford Binet Zeka testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği ve Forstig Görsel Algı testlerinin verileri esas alınarak aile öyküsü ve performans belirleme işlemleri yapılarak belirlenmektedir.

RANDEVU ALMAK İSTİYORUM

Sorularınız için  0212 416 35 29  numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..