Zeka ve Gelişim Testleri2018-12-27T19:22:09+00:00

CAS Testi – Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

CAS 5 – 7 ve 8 – 17 yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 […]

Mayıs 1st, 2016|Zeka ve Gelişim Testleri|

Wisc-r Zeka Testi

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan Wisc-r Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin temin edici olması bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi Sonuçları:

WISC-R zekâ testi sonuçları bireyi tanıma anlamında en önemli ipuçlarını verebilmektedir.

Wisc-r zeka testi sonuçları bireyin zekâ düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini […]

Mayıs 28th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla  2-16 yaş grubuna  uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Stanford-Binet testi 15 farklı alt testten oluşan zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Sözel yargılama,
  • Soyut/görsel yargılama,
  • Niceliksel yargılama
  • Kısa süreli bellek

Stanford-Binet testi bir sınıf dolusu öğreniciye kolayca uygulanabilen bir test değildir. Her test uzman kişiler tarafından bireysel olarak […]

Ocak 29th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

Denver Gelişim Tarama Testi

Psikoloji ve psikiyatrideki  rahatsızlıkların  büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver Gelişim Tarama Testi dir. Uzmanlar bir çok araştırmada bu testi kullanmaktalar. Nörolojide, psikiyatride ve psikolojide bu test çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Denver Gelişim Tarama Testi 4 ana gelişim alanı hakkında bize ayrıntılı bilgi vermektedir.

Çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresinin farkında olmak, bu dönemlerin özelliklerini bilmek ve […]

Ocak 28th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

4 Yaş Çocukları İçin Zeka Testi

Zeka testlerinin ürettiği sonuçların, bir çok aile ve uzmana;  çocuğun eğitim – öğretim, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu bir gerçektir. Bu yönüyle modern tıpta başvurulan ve çocukların gelişimi hakkında ipuçları veren en önemli veri aracıdır. Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Zeka Testi uygulatıp çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri […]

Ocak 27th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

5 Yaş Çocukları İçin Zeka Testi

Zeka testlerinin ürettiği sonuçların, bir çok aile ve uzmana;  çocuğun eğitim – öğretim, sosyal ve mesleki yönelimlerinin alt yapısını oluşturmada hayati önemi olan veriler sunduğu bir gerçektir. Bu yönüyle modern tıpta başvurulan ve çocukların gelişimi hakkında ipuçları veren en önemli veri aracıdır. Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Zeka Testi uygulatıp çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri […]

Ocak 26th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

Çocukların Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?

4+4+4 sistemine geçişle beraber 66 ayını dolduran çocukların zorunlu okul çağı kapsamına alınmasıyla beraber okul olgunluğu konusu ailelerin bir numaralı gündemi oldu.

Bilindiği üzere 4+4+4 Sisteminde çocukların okula başlama yaşı 66 ay olarak belirlenmişti.  Yapılan değişiklikle ayrıca aileler 66  aydan öncede (60 aydan sonra) kendi talepleriyle çocuklarını 1. sınıfa kaydettirebilmelerinin önü açıldı.. 60 – 66 ay arasındaki çocukların okula uygun olup olmadıkları bir çok velinin cevap beklediği bir soru. Çünkü okul olgunluğu düzeyinde olmayan […]

Ocak 25th, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|

Zeka ve Gelişim Testi Uygulamaları

Zeka testleri bebek ve çocukların gelişim seyrini takip etmede uzman ve ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuçlar sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır. Zeka ve Gelişim Testi  uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede çerçevesi belirgin bir yol haritasına sahip olmuş olur.

Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir fikir edinmenin […]

Ocak 2nd, 2015|Zeka ve Gelişim Testleri|
Go to Top